Showing Page 18 of 36 (171 - 180 of 352 )

18

Karen Driver

Kia ora Bruce, Halima and whanau. Thank you so much for hosting the CRN hui last week. Once again you made us very welcome and gave us the freedom and fabulous kai that allowed us to concentrate on meeting with all the wonderful people within the waste community.

Samantha Scott

I was from the group of Art and Design students from Whanganui UCOL who travelled down to Tapu Te Ranga Marae with Leigh Anderton and Keith Grinter last week to stay on the Wednesday night/Thursday morning. Everything about this Marae absolutly humbled me with it's rich heritage and the love and support and co-operation that went into allowing the Marae to be what it is today. As a pakeha student, I was inspired by all the facets I got to see and learn about the Marae during our class stay, as this was a new experience for me that I will often look back to. This experience helps to inspire me to continue with my studies at UCOL and to work hard to achieve the best I can reach for.
Thank You to Bruce and Pare for their hospitality and knowlodge.
Thank You again,
Samantha Scott

Holly Walker

Kia ora Bruce and the whanau at Tapu Te Ranga. Thank you so much for your hospitality during the Young Greens' Winter Camp earlier this month. We had an awesome hui and we're inspired by the wonderful place you have made there. Arohanui, Holly and the Young Greens

Michelia Ward

Kia ora Bruce and Whanau for the wonderful opportunity to hold our workshop at your marae. It was hassle free, comfortable, amazing food and the environment of being on marae provided that extra special something to our course. We will be back again for sure.
Trade Aid.

Manahi

Tena koutou e nga uri O Tapu Te Ranga He mihi tenei kia koutou Mo te Tiaki ia matou O Te Rito thanks for looking after us over in island bay were really thankfull For this The art is beautiful and is rvery good and keep up the good work Peacefull love and respect Manahi Te Hiakai xxxx

Manihera Te Hei

Kia koe e Pare,
he mihi tenei ki a koe me tö whanau, ka huakina tö whare, ka whakaae kia noho mai matou ki to marae. Tena koe me to arahi i a matou me te whakaatu i too marae ataahua me ona korero, me ngä ruma ataahua. Tuatahi i haere matou ki Maahinarangi tae atu ki Tane te Whaiora, e mihi ana. He taiohi maia, he matatu hoki koe ki to marae me ona koorero. Ahakoa ka mauiui koe i whai waa ki te tikaki i a matou.
Naku me ngaa mihi

Manihera
Te Kura Kaupapa Maori o Te Rito

niwareka

KIA PARE
kia pare hemihi nui tënei kia koe me tö whanau i whakae i a mätau kia noho ki to marae ataahua a tapu-te-ranga.

he mihi kia koe pare mo tö mohio i nga körero mo tö marae, mo tu pakari ki mua ia mätau ...
He mihi ano mo tö koutou manaki whangai i nga kai reka ka puta a pito.... .

NA NIWI KIRIONA

Uruamo cook

NGA MIHI KI KORO BRUCE
Kia Koro BRUCE

Nga mihi I whakaetia kia haere mai te kura ki to marae.
E manaki tia I matou I to marae
He atahua to marae
Nga mihi kia koe BRUCE

Na uruamo

Tiara Ruawai

Kia Pare me Papa Bruce
I te tüatahi me mihi ahau ki körua mo tö körua whakaetanga
Kia noho mätou te whanau o Te Rito ki roto I tö marae ataahua.
Te nui hoki o tö koutou marae.
I te tuarua me mihi ahau kia koe Pare mö te arahi ia mätau
Hurirauna I tö marae ataahua, me te whangai I ëtahi korero mö ngä whare o te marae .
E kii ana te korero
Tangata äkona ki te kainga
Tau kit u ana ki töna marae.
Nä Tiara Ruawai
Te kura kaupapa mäori o Te Rito

Amiria Rëweti

Tuatahi mäku e mihi ki te hunga kua wheturangitia ki te pö . E kore koutou e warewaretia.
He mihi tuatahi tënei ki akoe e Pare mö tö arahi ia mätou ki roto I tö käinga ataahua , ä ko te marae o Tapu te Ranga tënä. He mihi tënei ki a koutou te hau käinga I whakae mai ki a noho mätou ki to koutou käinga kei te mihi. He mihi hoki ki to koutou hümärie me te pukumahi ki te tiaki me te whangai I a mätou. He tino marae a Tapu te Ranga ki a mätou , ä ko te tumanako ka hoki mai ki tënei marae. He mihi hoki tënei ki a Papa Bruce mö ö korero akiaki ki a mätou ki a kore e kii ‘KÄORE KOE KA TAEA’ nö te mea ka taea e koe te mahi I tëtahi mea ka wawatatia e koe. Nö reira me kore koe e tuohu , ä me whakapono tonu koe ki to moemoea! Ko tërä hoki tëtahi korero akiaki nöu Papa Bruce. Nä ëra kupu ka kore au e kii atu I te körero nei “KÄORE AU E TAEA” anö!

Ngä mihi nui
Nä Amiria Rëweti.